لینک های دسترسی

يگانه مرکز معلوماتى مخدرات و ايدز در افغانستان به حمايت مالى محتاج است


يگانه مرکز معلوماتى مخدرات و ايدز در افغانستان به حمايت مالى محتاج است

در منطقه نو آباد دهمزنگ کابل، دردامنه کوه خانه يى سه طبقه اى پيچ در پيچ موقعيت دارد که تنى چند از جوانان عقب کمپيوتر نشسته مشغول ثبت و حفظ برخى معلومات راجع به مواد مخدر اند.

دختر جوانى هم کنار ميز کاراش قرار گرفته هر چند دقيقه بعد از جا برخاسته پس از مشوره با مسئول و متصدى دفتر چيز هاى را به روى کاغذ جدول کشى شده مينويسد.

اين مرکز منابع معلوماتى مخدرات و ايدز است. داکتر فريد بزگر، رئيس اين مرکز ميگويد اين اداره و مرکز حاصل کار و تلاش بیش از دو دهه در محيط هجرت و غربت در پاکستان و قريب يک دهه زحمت در افغانستان است.

فريد بزگر که از لحاظ پيشه و رشته تحصيل طب است. بعد از فراغت از فاکولته طب بيشترين اوقات را در عرضه خدمات صحى به معتادين مواد مخدر سپرى کرده است.

اکنون مزيد بر اينکه مسئول مرکز منابع معلوماتى مخدرات و ايدز در افغانستان است، سرپرستى سه شفاخانۀ معتادين، در ولايت دايکندى و يک شفاخانه کوچک معتادين درشهرک مرزى اسلام قلعه ولايت هرات، را نيز به عهده دارد.

آقاى بزگر، در مورد اين مرکز معلومات داده گفت: ''در مرکز منابع معلوماتى مخدرات و ايدز، زياد ترين کتاب ها، سى دى ها که از يک هزار عنوان بيشتر ميباشد براى افرادى که ميخواهند در بخش مواد مخدر تحقيقات انجام دهند و يا مؤسساتى که ميخواهند درين عرصه کار کنند، سهولت هاى ارايه معلومات را براى شان فراهم ميشود. در پهلوى آن، کتابخانه برقى يا اليکترونيکى هم داريم که به شکل سافت کاپى در کمپيترهاى پيشرفته حفظ شده اند.''

مؤسس کتابخانه اليکترونيکى اختصاصى مخدرات و ايدز ادعا دارد که تا حال بيش از يک هزار جلد کتاب و مجلات اختصاصى را که در باره مواد مخدر به چاپ رسيده اند، جمع آورى نموده است.

همچنان تمامى کتب و مضامينى که به زبان هاى درى و پشتو چاپ شده اند، درين مرکز موجود اند و مقالاتى که به ساير زبان هاى معتبر دنيا به چاپ ميرسند، از طريق کمپيوتر هاى پيشرفته حفظ شده، در سى دى ها، دى وى دى ها، ويديو ها و آديوکست ها حفظ ميگردد.

آقاى بزگر عام المنفعه بودن اين مرکز و کتابخانه اليکترونيکى را بيان نموده گفت حتى شاگردان مکاتب هم ميتوانند ازين مرکز استفاده نمايند.

مسئول مرکز معلوماتى مخدرات و ايدز، به مشکل مالى اين مرکز اشاره نموده ابراز داشت که در آغاز اين مرکز از جانب موسسه آلمانی (جى، تى، زيد) تمويل ميشد، اما اکنون از مدت هشت ماه ميشود که با بحران مالى مواجه است.

داکتر فريد بزگر و ديگر متخصصین مواد مخدر به اين باور اند که وقايه موثرتر و ارزانتر از تداوى وعلاج است. بخاطر کاهش اعتياد به مواد مخدر، آگاهى عامه، يگانه وسيله وقايه و پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر است.

مسئوین بايد درين بخش توجه خاص داشته باشند.

مرکز منابع معلومات مخدارات و ايدز، با درک اهميت آگاهى عامه، برنامه هايى را در دست اجرا دارد که چاپ پامفلت ها، اوراق تبليغاتى، چاپ پيام ها در وسايل درسى و آموزشى مکاتب و نشر مجلۀ اختصاصى مخدرات، از جمله کارها و فعاليت هاى اين مرکز بشمار ميرود.

XS
SM
MD
LG