لینک های دسترسی

Breaking News

'موجوديت سلاح هاى غيرمسؤول برای آنان چالش بزرگی فرا روی امنيت است'


'موجوديت سلاح هاى غيرمسؤول برای آنان چالش بزرگی فرا روی امنيت است'

اگرچه قبلا شمارى از ولسوالی هاى ولايات شرقى ازسوى مسؤولان روند جمع آورى سلاح از نزد افراد غير مسؤول به نام ولسوالی هاى صلح یاد شدند، اما اکنون همین مقامات می گويند که شماری از افراد مسلح در تمام زون شرق به خصوص ننگرهار وجود دارند.

آنها می گویند موجوديت سلاح هاى غيرمسؤول برای آنان چالش بزرگی فرا روی امنيت است.

مقامات همچنان ميگويند آن عده از قوماندانان که هدف قرارداده می شد، از اين روند دورمانده و اصلاً سلاح از آنها جمع آورى نشده اند.

بريد جنرال سيد محمدعلى پاچا، رئيس کميسيون جمع آورى سلاح افراد غير مسؤول در زون شرق، در يک نشست خبرى گفت عدم همکارى مسؤولان دولتى با اين روند نيز فعاليت هاى شان را کمرنگ ساخته است.

وى همچنان علاوه نمودعلاقه مندى مقامات محلى در شرق کشور با خلع سلاح نمودن افراد غير مسؤول کم رنگ شده و بدون همکارى آنان نميتوان پيشرفت کرد.

جنرال سيد محمد على پاچا علاوه نمود همين حال هزاران ميل اسلحه درولسوالی هاى ننگرهار وجود دارد که مثال خوب آن درگيری هاى قومى درولسوالى اچين اين ولايت است.

به گفتۀ وى همين اکنون دراين درگيری ها ازسلاح هاى سنگينى استفاده صورت می گيرد که اين خود بيانگر موجوديت بيشتر اسلحه در ننگرهار است.

رئيس پروسۀ جمع آورى سلاح افراد غير مسؤول مى افزايد ازمدت پنج سال که اين روند آغاز گرديده تا اکنون نزديک به هفت هزار ميل اسلحۀ مختلف النوع را در ولايات شرقى از افراد غير مسؤول جمع آورى نموده اند.

XS
SM
MD
LG