لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست افغانستان به تهیه فهرست قراردادی های خارجی


افغانستان از کشور های عمدۀ خارجی خواسته است تا فهرست قراردادی هایی را آماده کنند که با مقام های ارشد افغان دست دارند.

این تلاشی از جانب حکومت افغانستان به خاطر محو فساد اداری می باشد که کمک کنندگان بین المللی به افغانستان را نگران ساخته است.

رییس جمهور افغانستان در پاسخ به نگرانی های جهان که از حیف و میل شدن کمک های شان خواهان حسابدهی شده اند، خارجی ها را متهم می کند که با عقد قرارداد ها در پروژه های بازسازی فساد اداری را بیشتر می سازند.

یک مقام ارشد افغان روز سه شنبه به شرط عدم افشای نام به آژانس خبر رسانی رویترز گفته است که از سفارت خانه های ایالات متحده، بریتانیا و مقامات ناتو خواسته اند تا نام قراردادی هایی را فراهم کنند که با مقامات ارشد افغان رابطه دارند.

این مقام افغان گفته است که حکومت افغانستان در نظر دارد تا با فساد اداری در داخل و خارج حکومت مبارزه کند.

XS
SM
MD
LG