لینک های دسترسی

Breaking News

اتهام دخیل بودن افسران نظامی افغان در قاچاق اسلحه و موادمخدر


مقامات ایالات متحده روی اتهاماتی تحقیق می کنند که بعضی افسران قوای هوایی افغان و سایر مقامات دولت افغانستان در قاچاق موادمخدر و سلاح غیرقانونی نقش دارند.

روزنامه وال ستریت ژورنال در یک مطلبی نوشته است که این اتهامات بی سابقه بر روابط از قبل مشکل میان ناتو و حکومت افغانستان، تاثیر گذار خواهد بود.

نتایج مقدماتی تحقیقات ناتو نشان میدهد که احتمالا افسران ارشد هوایی و سایر مقامات بلند پایه دولتی در قاچاق اسلحه و مواد مخدر ذینفع بوده اند.

مقامات افغان در تحقیقات ناتو مشارکت ندارند.

درهمین حال، رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه افغانستان با اشاره به این اتهامات می گوید این باراول نیست که مقامات افغان به دست داشتن درقاچاق موادمخدر متهم می شوند.

بشر دوست گفت: "هیچ ممکن نیست که کشت و قاچاق موادمخدر از 80 تن به هشت هزار تن اگر مقامات عالی دولتی چه نظامی و چه سیاسی وغیر سیاسی دست نداشته باشند. فکر می کنم بارها دراین رابطه حتی نیروهای نظامی خود امریکایی ها روس ها زیر سوال بردند که آنها هم دراین مسئله دست دارند واخیرا امریکا آقای باغبان را که یکی از مسوولین اساسی سپاه قدس است در فهرست قاچاق موادمخدر که دربین افغانستان وایران دست دارد درفهرست سیاه وتحریم قرارداده است. بنابراین عقل سالم به هیچ وجه قبول نمی کند که مقامات عالی و دولتی افغانستان، پاکستان، ایران وتاجکستان وکشورهای دیگر وهمچنین نیروهای نظامی ایساف وامریکا دراین مسئله دست نداشته باشند و کشت مواد مخدر از تولید 80 تن به هشت هزار تن برسد."

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بدون ارائه جزئیات بیشتر درمورد چگونگی این اتهامات، با شتاب زدگی امکان مصاحبه با رادیو آشنا را رد کرده گفت وزارت دفاع این اتهامات را بی اساس می داند و حاضر نیست دراین زمینه بیشتر صحبت کند.

اما رمضان بشردوست می گوید عدم ارائه جزئیات بیشتر توسط مقامات حکومتی دال بر تایید اتهامات است.

بشر دوست گفت: "بدبختانه شنیدن حقیقت برای مقامات دولتی ما تلخ است. همیشه در افغانستان یک فرهنگ یا سیر معقول وغیر انسانی وغیر اسلامی وملی حاکم است که بعضی مقامات دولتی ما وقتی آفتاب به نفع شان نباشد موجودیت آفتاب را انکار می کنند متاسفانه از سال 1383 تاکنون نه مقامات افغان و نه مقامات خارجی توانسته اند کار مفید وموثری بکنند."

ایالات متحده و ناتو در چند سال گذشته بیشتر از ۲۰ میلیارد دالر صرف آموزش و تجهیز نیروهای مسلح افغانستان کرده اند.

XS
SM
MD
LG