لینک های دسترسی

کارمند امدادی هالندی و راننده وی آزاد گردید


کارمند امدادی هالندی و راننده وی آزاد گردید

یک مامور هالندی می گوید کارمند امدادی هالندی و راننده افغان وی که بیشتر از یک ماه قبل درشمال افغانستان اختطاف شده بود، رها گردیده است.

یوری رازندتال، وزیرخارجه هالند ناوقت پنجشنبه گفت کارگر امدادی در " مکانی مصئون " است وبه زودی ممکنه به هالند عودت خواهد کرد. وزیر هالند گفت راننده افغان به خانواده اش پیوسته است.

این دو نفر برای یک سازمان امدادی درولایت تخار درشمال افغانستان کار می کردند که به اطفال معلول کمک می رساند. آنها در 25 ماه اکتوبر توسط مردان مسلح اختطاف شدند.

XS
SM
MD
LG