لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن قیم مواد خوراکی و روغنیات در افغانستان


بلند رفتن قیم مواد خوراکی و روغنیات در افغانستان

تاجران افغان و باشنده گان شهر کابل می گویند در مقایسه به سال گذشته در نرخ مواد خوراکی و روغنیات افزایش آمده است. بلند بودن مالیات و دریافت پول به طور غیر قانونی از عراده جات باربری و بلند رفتن نرخ مواد خوارکی و روغنیات درمارکیت های بین المللی می باشد .

انجینر محمد آصف، رئیس الافان (فروشندگان آرد و روغن) مندوی بگرامی شهر کابل می گوید به دلیل عدم عملی شدن موافقتنامه ترانزیت افغانستان و پاکستان، کالای تاجران افغان ماه ها درکراچی متوقف ساخته شد بود که هر کانتینر هزاران افغانی مصرف برداشته است.

به قول انجینر محمد آصف، رئیس الافان (فروشندگان آرد و روغن) کابل با عملی شدن موافقتنامه ترانزیت افغانستان نرخ های مواد خوراکی نیز تنزیل خواهد یافت.

بلند رفتن قیم مواد خوراکی و روغنیات در افغانستان
بلند رفتن قیم مواد خوراکی و روغنیات در افغانستان

یک فروشنده آرد در شهر کابل می گوید "نرخ آرد درمقایسه با سال گذشته درهر تن تقریبا ٢٠٠ دالر بلندتر است."

یک تن از دریوران عراده جات تیلری که به شهر کابل مواد خوراکی را از پاکستان انتقال نموده است می گوید در مسیر راه به نام های مختلف از نزدشان پول اخذ می گردد که به این اساس اخاذی ها باعث بلند رفتن قیمت ها نیز می گردد.

خان جان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان می گوید مالیات، دریافت پول غیر قانونی باعث بلند رفتن قیمت ها مواد خوراکی می گردد. از طرف دیگرعوامل منطقه یی نیز باعث افزیش نرخ ها گردیده و همچنان تاجکستان نیز مالیات بر صادرات آرد را بلند برده است. و بعضی از کشورهای همسایه با تاجران افغان بر خورد دوگانه را پیش می برند؛ به این معنی که مال التجاره یک تعداد از تاجران به طور انحصاری اجازه داده می شود ولی به تعداد دیگربه ماه ها اجازه داده نمی شود.

خان جان الکوزی در مورد بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و روغنیات می گوید مسؤولین اتاق تجارت افغانستان می گوید مالیه انتفایی از یک قلم مال سه مرتبه گرفته می شود، اما در دیگر کشورهای دنیا چنین مالیه مروج نمی باشد.

او می گوید قرار است که مالیه جدید به نام نواقل نیز بر روغینات وضع گردد که از هر لیتر روغنیات یک و نیم افغانی پول نواقل گرفته خواهد شد که این خود نیز قیمت روغنیات را بلند خواهد برد.

XS
SM
MD
LG