لینک های دسترسی

Breaking News

وردک: " طالبان دیگر مخالف معارف دختران نیستند."


فاروق وردک: "از دیر زمانی در افغانستان، خصوصاً در مناطق فقیرنشین و دور افتاده، با کسب تعلیم مخالفت وجود داشته است."

وزیر معارف افغانستان میگوید، طالبان حاضر اند تا مخالفت شان با تعلیم دختران را پایان دهند.

فاروق وردک گفته است که در روش رهبران طالب تغییر وارد شده و آنها دیگر مخالف تعلیم دختران در افغانستان نیستند.

این تبصره های آقای وردک، طی مصاحبه ای از طریق روزنامۀ «تایمز ایجوکیشنل سپلمنت» بریتانیه به نشر رسیده است. طالبان تا حال راجع به این موضوع تبصره یی نکرده اند.

وزیر معارف افغانستان گفته است که از دیر زمانی در افغانستان، خصوصاً در مناطق فقیرنشین و دور افتاده، با کسب تعلیم مخالفت وجود داشته است اما موانع فرهنگی تدریجاً برداشته میشوند. وی میافزاید، این یکی از دلایل قلت معلمین ذکور و اناث در بسیاری از نقاط کشور می باشد.

به گفتۀ داکتر وردک، در حال حاضر سی و هشت درصد شاگردان و 30 در صد معلمان را، بخش اناث تشکیل میدهند، در حالی که در زمان طالبان این فیصدی صفر بود.

XS
SM
MD
LG