لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب قانون انتخابات، تعیین کنندۀ سرنوشت رای گیری


تأخیر در تصویب قانون انتخابات توسط شورای ملی افغانستان، زمینه را برای تقلب، استفاده از نفوذ حکومتی و بی نظمی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فراهم خواهد کرد.

باوجود نگران های از نبود قانون انتخابات، کارشناسان می گویند که نخبه های سیاسی علاقمند به انتخابات درک کرده اند که تمرکز شان نسبت به یک فرد، بر موضوعات و راه های حل به مشکلات افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی باشد.

نادر نادری، مسئول بنیاد انتخابات آزاد و منصفانۀ افغانستان ابراز نگرانی می کند که تلاش عدم مداخلۀ ایالات متحده در روند انتخابات افغانستان به خاطر بی طرفی، مخالفان سیاسی رئیس جمهور حامد کرزی را به این معتقد می سازد که این موقف واشنگتن زمینۀ سؤ استفاده را برای حکومت مهیا می کند.

سکات واردن، مشاور ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در افغانستان پافشاری می کند که افغان ها باید مسئولیت تمام روند را به عهده داشته باشند، و جامعۀ جهانی، به شمول ایالات متحده، فقط از روند، نه کاندید مشخصی، پشتیبانی خواهد کرد.

هوسی وردک، پژوهشگر افغان در انستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن می گوید که تأمین امنیت رأی دهندگان در روز انتخابات و پذیرفتن نتایج انتخابات توسط افغانستان دو موضوع عمده است که باید برای اطمینان آن حکومت، نهاد های جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی تلاش زیاد به خرچ دهند.

امیدواری از علاقمندی مردم

اما آقای نادری می گوید که علاقمندی مردم در طبقه های مختلف جامعه به انتخابات و چگونگی اجندای کاندید های احتمالی امیدوار کننده به نظر می رسد. آقای واردن نیز ابراز خرسندی می کند که افغانستان نسبت به انتخابات سال 2009، به برگزاری انتخابات آمادگی خوبی دارد، و فضای سیاسی نیز مثبتر و گرمتر می باشد.

خانم وردک به نمایندگی از جامعۀ مدنی افغانستان از احزاب سیاسی و کاندید های احتمالی انتقاد می کند که تا هنوز برنامه ها و مشی های شان را برای مردم پیشکش نکرده اند که این نامعلومی همراه با نگرانی های مرتبط به سال 2014 بیم اشتراک اندک را ایجاد می کند.

وردک همچنان می گوید که اعتبار مردم تا هنوز بر نتایج و شفافیت روند کمتر می باشد و آنها به این عقیده اند که برنده از پیش تعین شده و هیچ ضرورت نیست تا خود را به خطر انداخته پای صندوق های رأی برویم.

اما سکات سمت، مسئول بخش افغانستان در انستیتوت صلح امریکا، با اشاره به بحران انتخابات گذشته می شود که مردم و شرکای بین المللی باید تحمل پذیری زیاد داشته باشند زیرا دموکراسی جدید در افغانستان با مشکلات همراه است – که این خود امر طبیعی است.

آموختن از تجربه های گذشته

اما واردن پافشاری کرد که تجربۀ انتخابات گذشته نشان می دهد که مسئولان انتخابات در افغانستان باید راهکار های را روی دست گیرند تا شفافیت در انتخابات بیشتر شود و جلو فساد و تقلب گرفته شده بتواند.

اشتراک کنندگان این نشست درین نهاد پژوهشی واشنگتن بر دو اصل موافقه کردند که اهمیت تصویب پیش نویس قانون انتخابات توسط شورای ملی افغانستان و نقش بارز جامعۀ جهانی – به ویژه ایالات متحده – در اطمینان دهی برگزاری انتخابات (قسماً) موثر و شفاف می باشد.

جیمز مارشل، رئیس عمومی انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که انتقال امنیتی در افغانستان مهم است، اما آنچه برای ثبات و استحکام آن کشور مهتمر می باشد، انتقال صلح آمیز سیاسی است که نخستین گام برای رسیدن به آن هدف برگزاری انتخابات قابل قبول برای شهروندان آن کشور و کمک کنندگان بین المللی است.
XS
SM
MD
LG