لینک های دسترسی

تذکره های الکترونیکی حاوی چه معلوماتی خواهد بود؟


قرار است روند توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان به تاریخ ٢٨ اسد آغاز یابد. زمری باهر از ادارۀ توزیع تذکره های الکترونیکی در این مصاحبه راجع به نوعیت تذکره های جدید معلومات میدهد:

XS
SM
MD
LG