لینک های دسترسی

اتحادیه اروپا زون پرواز برای خطوط هوایی افغانستان نیست


اتحادیه اروپا زون پرواز برای خطوط هوایی افغانستان نیست

مسافرینی که بین افغانستان و اروپا سفر می کردند از این به بعد، از هیچ یک از خطوط هوایی افغانی استفاده کرده نمی توانند.

اتحادیه اروپایی روز سه شنبه تمامی خطوط هوایی افغانستان را ازپرواز درفضای هوایی اروپا به دلیل مشکلات مصئونیتی منع قرار داد.

مامورین اتحادیه اروپایی گفتند افغانستان در ایجاد یک اداره هوانوردی ملکی که بتواند از عملیات و تحفظ خطوط هوایی نظارت کند، ناکام بوده است.

خطوط هوایی آریانا افغان قبلا از پرواز به اروپا منع شده بود. ممنوعیت جدید چندین خطوط هوایی عمده دیگر کشور به شمول شرکت هوایی صافی وکام ایر را در بر می گیرد.

بعضی از خطوط هوایی افغانی می گویند آنها حالا در صدد راهی برای بیرون رفتن ازاین ممنوعیت می باشند. آنها گفتند یک امکان به اجاره گرفتن طیاراتی است که با معیارهای مصئونیتی اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.

XS
SM
MD
LG