لینک های دسترسی

تیم فتبال افغانستان به آرزوی برگشت با جام قهرمانی


بازیکنان زیر سن چهارده تیم ملی افغانستان
بازیکنان زیر سن ١۴ تیم ملی فوتبال افغانستان درحال آمادگی برای شرکت در مسابقات آسیایی در ازبکستان اند.

فدراسیون فتبال میگوید بازیکنان افغان برای مسابقات قهرمانی فتبال زیر سن چهارده، که در ازبکستان میان شانزده کشور برگزار میگردد، از مدت پنج ماه بدینسو امادگی میگیرند.

برای انتخاب این تیم، مسابقات انتخابی میان سی و دو کلپ ورزشی در کابل انجام شده است.

فدراسیون فتبال میگوید در جریان مسابقات پانزده بازیکن ورزیده را انتخاب نموده اند که این تیم را یک ترینر برازیلی و یک مربی افغان په گونه مسلکی اموزش خواهند داد.

مسولین فدراسیون فتبال میگویند تیم منتخب زیر سن چهارده را با توجه زیاد انتخاب نموده اند و امیدوارند که این تیم بتواند جام قهرمانی اسیایی را از خود کند.

ورزشکاران می گویند همه روزه تمرینات عملی و نظری را کسب می کنند و امیدوار استند که بتوانند از مسابقات آسیایی با دست پر به وطن بر گردند

قابل یا آوری است که در ماه اپریل سال دو هزارو سیزده تیم افغانستان در مسابقات مقدماتی فتبال آسیا در جمله شانزده تیم اشتراک کننده مقام دوم را کسب نمود.

کارشناسان امور ورزشی می گویند پیروزی های اخیر تیم ملی فتبال افغانستان زیادتر نتیجه تلاش های ورزشکاران و کلپ های ورزشی می باشد.
XS
SM
MD
LG