لینک های دسترسی

اقدام تازۀ رئیس جمهور، چه خطری را متوجه فوتبال افغانستان ساخته است؟


علی عسکر لعلی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید اگر حکم اخیر رئیس جمهور در قسمت عملکرد فدراسیون ها، اجرایی گردد در آن صورت فیفا تیم افغانستان را از میادین بین المللی منع خواهد کرد و پیامد ناگواری خواهد داشت. مصاحبۀ کامل با آقای لعلی را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG