لینک های دسترسی

Breaking News

خروج قبل از وقت عساکر فرانسوی از افغانستان


فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه می گوید او درنظردارد تمام 2000 عسکر جنگی کشورش را تا ختم سال روان از افغانستان خارج کند، اما فرانسه به حمایت از افغانستان جنگ زده ادامه خواهد داد.

آقای هولاند، طی دیداری از قبل اعلام نا شده خویش از افغانستان، به روز جمعه گفت 1300 عسکر دیگرفرانسه برای نقش پشتیبانی، به مانند آموزش قوای امنیتی افغان وتامین تجهیزات در افغانستان باقی خواهد ماند.

رهبر تازه انتخاب شده فرانسه گفت خروج قبل از وقت در هم آهنگی نزدیک با حکومت افغانستان و متحدین ناتو انجام خواهد شد.

آقای هولاند این بیاناتش را روز جمعه درکابل پس از ملاقات با حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان بیان داشت. رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس خبری مشترک گفت فرانسه هنوز هم در افغانستان حضور خواهد داشت، اما با نقشی متفاوت با گذشته – یعنی درعوض در جبهه غیرنظامی تمرکز خواهد داشت.

آقای هولاند طی روز جمعه با عساکر فرانسوی در پایگاه نظامی مستقر در ولایت کاپیسا دیدن کرد. او از عساکر کشورش به خاطر خدمت شان سپاسگزاری کرده گفت هر خروجی با هم آهنگی نزدیک با متحدین ناتو خواهد صورت خواهد گرفت.

فرانسه سه هزار عسکر در افغانستان دارد. هشتاد و سه عسکر فرانسوی در افغانستان از زمان تهاجمی به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 ، کشته شده است.

تمام قوای خارجی قرار است، تا ختم سال 2014 افغانستان را ترک کنند.

XS
SM
MD
LG