لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشت دو خبرنگار رها شدۀ فرانسوی به کشورشان


بازگشت دو خبرنگار رها شدۀ فرانسوی به کشورشان

دو خبرنگار فرانسوی که از هژده ما به این طرف در افغانستان در اسارت طالبان به سر می بردند، پس از رهایی، دوباره به فرانسه مواصلت کرده اند.

این دو خبرنگار استیفن تاپونیه و هیروه گیس کویر، به روز پنجشنبه توسط یک فروند طیاره نظامی به میدان هوایی نظامی در نزدیک پاریس مواصلت کردند.

ترجمان افغان این دو خبرنگار به نام رضا نیز یک جا با آنان در بازداشت به سر می برد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به روز چهارشنبه از نقش رئیس جمهور کرزی و سایر افراد برای رهایی مصئون این دو خبرنگار ابراز سپاس کرد.

کمیته حمایت از خبرنگاران که مرکز آن در نیویارک است نیز از رهایی این دو خبرنگار استقبال کرده است.

XS
SM
MD
LG