لینک های دسترسی

حبیبه سرابی و مشکلات والیان در افغانستان


صحبت با حبیبه سرابی درمورد نقش والی زن
در افغانستان, والی بلندترین مرجع حکومتی در یک ولایت به شمار میرود که ضمن صلاحیت ها، مسئولیت های گرانی نیز بر دوش دارد. خانم حبیبه سَرابی، یگانه والی زن در سطح افغانستان است که از مدت چند سال این وظیفه را در ولایت بامیان به دوش دارد. خانم سَرابی به مشکلاتی که بیشتر والیان با آن مواجه استند ، اشاره نمود. خانم سرابی از کوشش های جدید که در کنفرانس والیان در کابل مورد بحث قرار گرفت, صحبت نموده و از تلاش برای ایجاد هما هنگی لازم بین مقامات یک ولایت و مقامات حکومتی در مرکز، استقبال نمود.
XS
SM
MD
LG