لینک های دسترسی

در هلمند نیز چلش روپیۀ پاکستانی منع قرار گرفت


مراودات به روپیه پاکستانی در هلمند و کندهار ممنوع اعلام شد

به دنبال تنش ها در روابط میان افغانستان و پاکستان، اخیرا در برخی از نقاط افغانستان، کمپاین ضدِ استفاده از روپیۀ پاکستانی در داد و ستد تجارتی آغاز یافته است.

حیات الله حیات والی هلمند به دکانداران و مردم آن دیار هشدار داده است که دو هفته مهلت دارند تا روپیه های پاکستانی شان را به افغانی تبادله کنند و پس از آن، داد و ستد به پول پاکستانی، یا به اصطلاح کلدار، جرم پنداشته خواهد شد.

والی هلمند گفته که نقض کنندگان این مقرره، به گونۀ جدی مجازات خواهند شد.

قبل از این، جنرال عبدالرازق قوماندان امنیۀ کندهار که فرد مقتدری شمرده میشود، استفاده از پول پاکستانی در مراودات روزمره در آن ولایت را منع قرار داده و این اقدام اش را، واکنش در برابر حمایت پاکستان از طالبان عنوان کرده بود. اما پاکستان همواره اتهام حمایت از طالبان را رد کرده است.

قرار گفته جنرال عبدالرازق با آنکه تجارت با پاکستان ممنوع نشده است، اما برمبنای مشوره با تاجران أفغان، وی استفاده از أسعار خارجی در بازار های کندهار را اجازه نخواهد داد. کاربُرد پول پاکستانی یا به اصطلاح، کلدار، در بازار های کندهار جرم شمرده خواهد شد.

درین میان با ممنوع قرار دادن استفاده از روپیۀ پاکستانی در مراودات، ارزش این پول در برابر افغانی، متأثر گشت. سوداگران میگویند که ارزش افغانی در روز های اخیر، بلند رفته است.

این درحالیست که پول پاکستانی بطور گسترده در ولایت های شرقی و جنوبی أفغانستان در چلش است. طی پانزده سال اخیر باورها براین است که رهبران طالبان اکثرا در پاکستان زندگی میکنند، به همین دلیل استفاده از پول پاکستانی در أفغانستان معمول شده است.

گزارش تصویری را درزیر تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG