لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از تخطی های انتخاباتی نامزدان در هرات


نگرانی از تخطی های انتخاباتی نامزدان در هرات

مسؤولین كميسیون مستقل سمع شكايات انتخاباتي درهرات می گویند چندين نامزد پارلمانی دراین ولايت متهم به تخطی از قوانين مبارزارت انتخاباتی می باشند.

حدود دو هفته از آغاز دوره مبارزات انتخاباتی در افغانستان می گذرد. درولایت هرات بیشتر از 150 نامزد انتخابات دور دوم مجلس نمایندگان مشغول کمپاین انتخاباتی هستند. ولی مجموعه این مبارزات انتخاباتی در همه جا مطابق با قوانین نافذ اجرا نمی شود.

مأموران كميسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی در حوزه غرب می گویند مبارزات انتخاباتی و شیوه تبلیغات شماری از نامزدان در هرات درست نبوده است.

این مأمورین هشدار می دهند که اگر اين نامزدان به قوانین مبارزات انتخاباتی توجه یی نكنند نام آنان از سوی اين كمیسيون از فهرست نامزدان حذف خواهد شد.

احمد سعيد حقيقي، رئيس كميسيون سمع شكايات انتخابات در حوزه غرب افغانستان می گويد تاكنون 15 مورد شكايات انتخاباتی به آدرس اين کمیسیون رسیده است.

گمان می رود هرچه به زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک تر می شویم مبارزات انتخاباتی نیز شدت بیشتری به خود می گیرد که این شدت یافتن، گاهی با تخلفات نیز همراه است.

شماری از مردم نیز در این مورد انتقاداتی دارند. یک تن ازشهروندان هرات می گوید " به نظر من (نامزدان) قانون انتخابات به حساب درست اجرا نمی کنند به خاطری که به حریم های شخصی، دوکان ها و حویلی ها عکس های شان را نصب کرده اند. آنها از طرف شب و روز می آیند و شعارها و عکس های مبارزات شان را نصب می کنند. به نظرم این کار خوبی نیست. نامزدان خودشان این کار را نمی کنند افرادی که به نصب عکس ها توظیف شده اند از قانون به درستی آگاهی ندارند و بعضا خود فرد نامزد نیز از قانون انتخابات آگاهی ندارد."

یک شهروند دیگر در هرات می گوید: " هرکس حریمی دارد، فکر می کنم از طرف شاروالی یا نهادهایی که مربوط می شود، جاهایی برای این کار تعیین شده، خوب هر کسی که حریم شخصی خود را دوست دارد نصب عکس نامزدان را اجازه ندهد."

آقاي حقيقي رئیس كمیسيون سمع شكايات مي گويد در ميان پانزده نفری كه به تخلف متهم هستند چهار تن آنان در درجه ي بالاي تخلف قرار دارند.

آقاي حقيقي که از افشاي نام اين نامزدان خودداري كرد گفت اين نامزدان مكلف شده اند تا اسناد و مدارك شان را جهت دفاع از عملكرد شان ارائه كنند.

اين در حالي است كه دو تن از نامزدان انتخابات آتي پارلماني از ولايت هرات به اتهام حضور در گروه هاي مسلح غير مسول از ليست حذف شده اند.

XS
SM
MD
LG