لینک های دسترسی

'کمیشنران حقوق بشر افغانستان وابستگی به ناقضین حقوق بشر نداشته باشند'


'کمیشنران حقوق بشر افغانستان وابستگی به ناقضین حقوق بشر نداشته باشند'

جمعی از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در آخرین دیدارشان با رئیس جمهور افغانستان در مورد تقرر کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر وضاحت های ملاقات شان را با مطبوعات در میان گذاشتند.

جمعی از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در آخرین دیدارشان با رئیس جمهور افغانستان در مورد تقرر کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر وضاحت های ملاقات شان را با مطبوعات در میان گذاشتند.

محبوبه سراج، فعال جامعه مدنی می گوید رئیس جمهور افغانستان در دیدار به ما وعده نمود که فهرست های افراد کاندید از سوی نهاد های جامعه مدنی ترتیب شود.

آنها در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان تقاضا نمودند که درعوض افراد برکنار شده، بر اساس اصولنامه پاریس افراد کار فهم و معتمد که وابستگی سیاسی و یا روابط با گروهای درگیر در جنگ های سه دهه اخیر نداشته باشند، به حیث کمیشنران دفتر حقوق بشر افغانستان با مشوره با نهادهای مدنی برگزیده شوند.

به گفته نمایندگان جامعه مدنی، رئیس جمهور افغانستان با نظریات نمایندگان جامعه مدنی اتفاق نظر داشت.

اجمل بلوچ زاده می گوید نگرانی از آن است اگر نهادهای جامعه مدنی فهرستی از افراد خبره، متخصص و قابل باور تهیه کند و آن را به رئیس جمهور افغانستان تقدیم هم کند و دوباره رئیس جمهور افغانستان مصلحت بکند و افرادی را بیاورد که آنها مایه نگرانی ما است.

نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در کنفرانس امروزی ابراز نگرانی نمودند که در صورت تجدید نظر درکادرهای کمیسیون حقوق بشر، فضا به دست افراد بی مسوولیت، ناباور به ارزشهای حقوق بشر و غیر متخصص قرار گیرد که به دلیل آن جای پای ناقضین حقوق بشر و حامیان آن در کمیسیون حقوق بشر باز گردد.

انجینرعزیز، رفیع فعال جامعه مدنی، در مورد نگرانی فعالان نهادهای جامعه مدنی میگوید دفتر حقوق بشر شکایات وارثان یک و نیم میلیون قربانی موجود است. او می پرسد آیا لازم است که شکایات یک و نیم میلیون قربانی به افراد غیر مطمئن تسلیم گردد.

نهاد های جامعه مدنی از دولت افغانستان خواستند که در صورت جایگزینی کمیشنرهای کمیسیون حقوق بشر، مواد مطرح شده در اصولنامه پاریس و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را رعایت نماید.

XS
SM
MD
LG