لینک های دسترسی

افغانستان در سال 2014


افغانستان در سال 2014، در عرصۀ بین المللی چقدر مورد توجه قرار داشت و در آینده جایگاه این کشور در دید جامعۀ ملل چه خواهد بود؟ ظاهر طنین، سفیر دایمی افغانستان در ملل متحد مهمان تلویزیون آشنا است و پیرامون این موضوع صحبت مینماید.

XS
SM
MD
LG