لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش عواید دولت افغانستان در دو ربع اول امسال


افزایش عواید دولت افغانستان در دو ربع اول امسال

یک مقام وزارت مالیه افغانستان با برشمردن فعالیت های این وزارت که سبب افزایش در عواید دولت شده است ادعا کرد که در شش ماه اول سال روان حدود ۲۷ در صد عواید دولت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

داکتر احمد شاه زمانزی، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه به روز دوشنبه طی کنفرانس خبری در کابل گفت که در ربع اول سال روان ۲۳ ملیارد افغانی عواید دولت جمع آوری شده است که نسبت به سال قبل تقریبا ۳۰ در صد افزایش را نشان میدهد و در ربع دوم سال جاری هم نسبت به سال گذشته افزایش ۲۷ در صد را نشان میدهد که به قول داکتر زمانزی یک افزایش خوب و دل گرم کننده است.

او گفت "عواید شش ماه اول امسال ما به ۴۷ ملیارد افغانی رسیده است که در سال گذشته در همین شش ماه ۳۷ ملیارد افغانی جمع آوری کردیم که تقریبا افزایش آن ۲۷در صد است."

رئیس عمومی عواید وزارت مالیه دلایل افزایش در جمع آوری عواید را بر شمرده گفت در جمع آوری عواید وزارت توانسته است ظرفیت های خود را بسازد که آنها سبب افزایش عواید شده و همزمان سرمایه گذاری هم ازدیاد یافته که میتواند از عوامل ازدیاد عواید باشد. تعرفه های ما بلند رفته است.

داکتر زمانزی در این نشست خبری در مورد هدف های تعیین شده برای جمع آوری عواید دولت توضیحات داده علاوه کرد که برای سال روان هدفی را که بودجه برای وزارت مالیه تعیین کرده بود تقریبا حدود ۹۳ ملیارد افغانی بود. اما هدفی را که وزارت مالیه برای خود تعیین کرده است ۱۰۴ ملیارد افغانی میباشد، در حالی که هدف تعین شده توسط صندوق بین المللی پول برای افغانستان ۹۸ ملیارد افغانی است.

رئیس عمومی عواید وزارت مالیه با ذکرمنابع مختلف عواید ابراز داشت که این عواید از طریق اخذ مالیات، محصول گمرکات، عواید غیر مالیاتی و عواید متفرقه به دست می آمده است که در سال جاری حدود دو ملیارد و چهارصد ملیون افغانی از بابت معادن و تقریبا ۶۰۰ ملیون افغانی هم از درک چوب چهارتراش ولایت کنر در عواید دولت اضافه شده است.

اما آقای گران هیواد تحلیلگر در شبکۀ تحلیلگران افغانستان این اظهارات مأمور ارشد وزارت مالیه را یک گزارش خوش بینانه توصیف میکنند که هر مامور حکومتی در افغانستان به خاطر حفظ وظیفۀ خود ارائه میکنند که اکثراً این گزارش ها موجب بیراهه کشانیدن پالیسی های حکومت میشوند.

داکتراحمد شاه زمانزی، رییس عمومی عواید وزارت مالیه در تماس به مسأله فساد اداری ابراز نظر نکرد، اما علاوه نمود که فساد اداری در اکثر ادارات دولتی موجود می باشد.

XS
SM
MD
LG