لینک های دسترسی

رهمند: از اقدامات امان الله خان باید درس گرفت


نام امان الله خان با استرداد استقلال افغانستان پیوند ناگسستنی دارد. پوهنوال داکتر عزیز احمد رهمند، استاد علوم سیاسی و تاریخ پوهنتون کابل میگوید اصلاحاتی که شاه امان الله رویدست گرفته بود، آثار آن حتی در قوانین کنونی افغانستان محسوس میباشد. مصاحبۀ کامل را اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG