لینک های دسترسی

Breaking News

دولت افغانستان از مصرف ۴۷ میلیارد دالر کمک ها آگاه نیست


کارشناسان در افغانستان می گویند که در جریان ده سال گذشته، بخش اعظم کمک های جهانی به گونۀ مؤثر به مصرف نرسیده است.

با وجود مصرف دها میلیار دالر کمک های بین المللی، افغانستان هنوز یکی از فقیر ترین کشور های جهان محسوب می گردد. مجموع کمک های بلاعوض که این کشور در طول ده سال به دست آورده است بالغ به ۶۰ میلیارد دالر می گردد.

نجیب منلی، مشاور وزارت مالیه افغانستان گفت که دولت افغانستان از مجموع ۹۷میلیارد دالر کمک های غیر نظامی کشور های غربی بین سال های ۲۰۰۲تا ۲۰۱۲، فقط از مصرف ۵۷ میلیارد آن آگاه است. به گفته این مقام افغان، تنها ۱۰ میلیارد این کمک های از طریق برنامه ها و بودجه دولت افغانستان به مصرف رسیده و ۴۷ میلیارد آن، توسط کشورها و سازمان های تمویل کننده به گونۀ مستقیم مصرف شده است.

منلی می گوید "حکومت افغانستان در مورد این کمک ها معلومات ندارد. و ما نمیتوانیم بگوئیم که چه مقدار پول در کجا و چه سان به طور مؤثر به مصرف رسیده است. مطالعات نشان میدهد که میزان مؤثریت این کمک ها بسیار پاین بوده است."

گفته می شود که بخش بزرگ از پول های کمک شده به افغانستان، صرف حمل و نقل اموال و کارمندان خارجی شده است.

وحید جمشیدی مالک یک شرکت موتر های کرایی در کابل می گوید که یک بخش عمدۀ از مشتریان او را سازمان های خارجی تشکیل میدهد. شرکت او از ۱۲موتر آغاز کرده و در مدت ۱۰ سال گذشته به ۱۰۰موتر توسعه یافته است.

جمشیدی می گوید که وارد کردن هر عراده موتر به افغانستان از ۶۰ تا ۷۰ هزار دالر هزینه برمیدارد و آنها با کرایه دادن این موتر ها در مدت دوسال قیمت آنرا دوباره به دست میاورند. او می گوید که برخی از مشتریان که خواستار خدمات خوبتر اند، حاضر اند بیشتر پول بپردازند.
XS
SM
MD
LG