لینک های دسترسی

Breaking News

ایران از مبارزۀ افغانستان در برابر افراطیت پشتیبانی می کند


این سیمینار در ادامۀ سفر رئیس جمهور غنی به ایران برگزار می شود

سیمینار چشم انداز روابط افغانستان و ایران در کابل، پشتیبانی افغانستان را از برنامۀ صلح آمیز هسته یی ایران و حمایت دولت و مردم ایران را از مبارزۀ مردم افغانستان در برابر دهشت افگنی، به عنوان عامل های نزدیک سازی دو ملت شناسایی کرد.

در این سیمینار یک روزه که در وزارت امور خارجۀ افغانستان برگزار شده بود توافقنامۀ همکاری میان مرکز مطالعات ستراتیژیک وزارت خارجۀ افغانستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجۀ ایران به هدف تقویت مطالعات در بخش های امنیتی، سیاسی و روابط بین المللی نیز امضا شد.

عتیق الله هاتف مل، معیین اداری وزارت خارجه افغانستان گفت "پشتیبانی دولت و ملت افغانستان از یک برنامۀ صلح آمیز هسته یی در ایران و پشتیبانی دولت و ملت ایران از مبارزۀ افغانها در برابر افراطیت در افغانستان و منطقه،در نزدیک سازی هرچه بیشتر دو همسایه نقش عمده ایفا خواهد کرد."

یکی از مباحث این نشست ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش بود که به قول مقام های ایرانی شرکت کننده در این سیمینار امنیت جهان را به مخاطره قرار داده است.

داکتر مصطفی زهرانی، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران گفت که تحول در نظام جهانی سبب تحولات منطقه یی نیز شده است. با داعش که به گفتۀ وی معلوم نیست در پی چی است، یک دولت به تنهایی مقابله کرده نمی تواند.

آقای زهرانی گفت که برای رفع این مشکل به راه های حل بومی نیاز است، با اینحال وی افزود که ایران حاضر است تجارت و دانش خود را برای حل معضلات در اختیار افغانستان قرار دهد.

اما برخی کارشناسان افغان که در ایران تحصیل کرده و با تمایلات ایرانی ها شناخت دارند، چنین توافقات را برای افغانستان فاقد اهمیت می پندارند.

داکتر لطف الله نظری، استاد پوهنتون و آگاه مسایل روابط بین المللی می گوید کهایرانی ها تلاش دارند که روابط افغانستان و ایران بیشتر بر بنیاد فرهنگ ایستاده باشد، از اینرو از دید وی در بعد سیاسی و امنیتی امضای تفاهمنامه میان دو کشور نمی تواند تاثیر چشمگیر داشته باشد.

امضای توافقنامۀ جدید همکاری ها، در چارچوب توافقنامه همکاری های جامع میان وزارتهای خارجۀ افغانستان و ایران صورت می گیرد که در سفر اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تهران به امضا رسید.

XS
SM
MD
LG