لینک های دسترسی

مهاجرین افغان از جمله مباحث حامد کرزی در سفر به ایران


حامد کرزی در سفر به ایران به مسئله مبارزه با دهشت افکنی و مواد مخدر نیز بحث و مذاکره صورت می گیرد.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به منظور شرکت در چهارمین نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان ایران وتاجکستان صبح روز پنج شنبه رهسپار تهران شد.

دراعلامیۀ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که در اختیار رسانه ها قرار داده شده هدف سفر اقای کرزی به تهران، شرکت در نشست مشترک رؤسای جمهور سه کشور و مذاکره در مورد تقویت روابط میان این کشورها ذکر شده است.

احمد ضیاء سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آشنای صدای امریکا گفت درجریان این سفرآقای کرزی درمورد توسعه و ترانزیت مال التجاره و رشد اقتصادی و تجارت میان سه کشور همسایه از طریق تهران مذاکراتی را انجام خواهد داد.

آقای هروی گفت در این نشست در رابطه به مسئله مبارزه با دهشت افکنی و مواد مخدر نیز بحث و مذاکره صورت می گیرد.

در گذشته گزارش هایی در مورد بدرفتاری حکومت ایران با مهاجران افغان به نشر رسیده است. مقامات افغان میگویند آقای کرزی در این سفر ممکن است طرح مشخصی را در رابطه به مهاجرین و افغان های زندانی در زندان های مختلف ایران، به جانب ایرانی تسلیم نماید.

احمد ضیاء سیامک هروی می گوید رئیس جمهور افغانستان در دیدار دوجانبه با همتای ایرانیش در رابطه به وضعیت مهاجران افغان در تهران صحبت خواهد نمود که شامل موضوعات بحث این سفر نیزمی باشد.

آقای هروی می گوید در دیدار دو جانیه که میان رهبران افغانستان و ایران انجام می شود از جمله مسائل بحث، رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان می باشد.

در گذشته اعدام های نیز در ایران صورت گرفته که افغانستان از یک سو خواهان توقف این اعدام ها شده و از سوی دیگرمی خواهد تبادله زندانیان میان هردو کشور افغانستان وایران صورت گیرد که به قول آقای هروی "متاسفانه تا حال دراین مورد اقدام جدی وعملی ازسوی ایران صورت نگرفته است."

آقای هروی گفته است ما (افغانستان) خواهان عمل به توافقاتی هستیم که قبلا میان افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در قسمت تبادله زندانیان به امضا رسیده بود.

یکی دیگرازمسایل عمدۀ قابل بحث درنشست سه جانبه افغانستان ایران و تاجکستان مسئله قاچاق مواد مخدر است که ممکن است در دیدار روسای جمهور هر سه کشور همسایه مورد بحث قرار گیرد.

افغانستان در حالیکه بزرگترین تولید کننده گان مواد مخدر در جهان محسوب می شود، خواهان مبارزه مشترک درسطح منطقه وجهان با مواد مخدر می باشد.

XS
SM
MD
LG