لینک های دسترسی

آمادگی های آیساف برای کنفرانس سران ناتو در لیزبن


آمادگی های آیساف برای کنفرانس سران ناتو در لیزبن

مأمورین آیساف و ناتو در افغانستان گزارش های مبنی بر مشخص گردیدن تعدادی از ولایات افغانستان را برای واگذاری مسئوولیت امنیتی آنها به حکومت افغانستان، رد کردند.

سخنگوی آیساف در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که مذاکرات روی انتقال مسئوولیت های امنیتی در گردهم آیی لیزبن صورت خواهد گرفت.

درحالیکه عملیات نظامی شکل حمایوی را اختیار مینماید، تعداد نیرو های ناتو و تعهد نظامی آن طویل مدت میباشد. و فراتر از آن، ناتو تعهد دیرینۀ سیاسی را در قبال افغانستان دارد.

قرار است هفته آینده گردهمایی لیزبن مرکز پرتگال با حضور مقامات ارشد ملل متحد و سران کشور های ایتلاف برگزار شود. در این گردهمایی حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز حضور خواهد داشت.

از سوی دیگر، شورشیان یک کاروان تدارکاتی مواد سوخت ناتو را در ولسوالی بهسود در شرق افغانستان به آتش کشیدند.

فاضل هادی، یکی از مأمورین پولیس افغان میگوید که از 16 تانکر این کاروان 14 عرادۀ آن طعمه حریق گردید.

سخنگوی والی ننگرهار گفت که این کاروان در اوایل صبح روز یکشنبه زمانیکه گروهی از مردان مسلح به سمت آن هجوم آوردند مورد حمله قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG