لینک های دسترسی

اظهارات قوماندان آیساف در مورد حملات امروزی در افغانستان


جنرال جان الن قوماندان نیرو های آیساف طی بیانیه یی در پاسخ به حملات امروزی در افغانستان گفت "من به نیرو های امنیتی افغان افتخار می کنم که به چه سرعت در مقابل حملات امروزی در کابل واکنش نشان دادند. آنها فورا به صحنه حاضر گردیدند، بسیار به خوبی رهبری شدند و منسجم بودند."

جنرال الن، گفت که نیرو های افغان برای محافظت شهروندان خود تلاش ورزیدند، و اکثریت شورشیان را در محاصره قرار دادند.

نبرد ها جریان دارد و نیرو های آیساف در کنار نیرو های افغان قرار داشته و آماده کمک اند.

جان الن گفت هیچ کسی جدیت حملات امروز را کم اهمیت جلوه نمی دهد، و ما به جدیت کار می کنیم تا دریابیم که چه عواملی بود که منجر به این حملات شد.

XS
SM
MD
LG