لینک های دسترسی

همکاری افغانستان وایتالیا درعرصه انرژی


همکاری افغانستان وایتالیا درعرصه انرژی

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز، سه شنبه در ارگ ریاست جمهوری با 'پاولو رومانی' وزیر انکشاف ایتالیا و هیئتی از سرمایه گذاران و مسؤولین شرکت های انرژی، نفت و گاز آن کشور دیدن نمود.

اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان حاکی است در دیدار کرزی و 'رومانی' دو جانب در مورد همکاری های ایتالیا به افغانستان و همچنان سرمایه گذاری آن کشور در عرصه های انرژی، نفت و گاز، بحث و تبادل نظر کردند.

XS
SM
MD
LG