لینک های دسترسی

Breaking News

آماده گی ها درمورد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل


آماده گی ها درمورد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل
آماده گی ها درمورد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل

چهاردهمین اجلاس هیأت مشترک انسجام و هماهنگی (JCMB)، امروز درکابل برگزار گردید که هدف آن بررسی مسائل مورد بحث در کنفرانس بین المللی کابل است.

این اجلاس که در وزارت مالیه افغانستان درکابل تدویر یافت، بسیاری از اعضای کابینه افغانستان، نماینده گان کشورهای کمک کننده، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و همچنان سفرای شماری از کشورهای جهان اشتراک کرده بودند.

اجلاس چهاردهم هیأت مشترک انسجام و همکاری، عمدتا درمورد آماده گی هائی صحبت شد که هدف آن روی برگزاری کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ بیست و نهم سرطان بود.

داکتر عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان و ستیفن دیمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان روز، طی نشست خبری مشترک به خبرنگاران گفتند که هیأت مشترک انسجام و هماهنگی با هدف تشخیص اولویت های افغانستان در زمینۀ جلب کمک برای بازسازی و همچنان ایجاد هماهنگی در زمینۀ مصرف کمک های بین المللی تأسیس گردیده است.

مقامات دولتی افغان گفتند که درمورد برنامه های کاری مشخصی راجع به بحث در کنفرانس کابل کارکرده اند و قرار است این برنامه های کاری که عمدتا وابسته به ادامه حمایت های بین المللی از افغانستان، مبارزه با فساد اداری و همچنان پلان پذیرفتن مسؤولیت های بیشتر امنیتی است، به وسیله ادارات مختلف دولتی افغان آماده شده است.

XS
SM
MD
LG