لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز دومین تورنمنت والیبال بانوان در کابل


دومین تورنمنت والیبال زنان در کابل، با حضور شش تیم برتر آغاز شده است، تیم هایی که هر یک، چندین بازیکن در تیم ملی والیبال زنان دارند.

همزمان با آغاز این تورنمنت، برخی از بانوان ورزشکار از تجارب خود در پیوستن به ورزش به صدای امریکا حکایت کردند.

فروزان هادی که عضو تیم ملی والیبال زنان افغانستان است، می گـوید با وجودی که والیبال زنان پیشرفت کرده، اما هنوز هم آن ها با انواع خشونت و نگاه های تحقیرآمیز مواجه اند.

فروزان هادی که در تیم سره میاشت بازی می کند، هفت سال است که عضویت تیم ملی والیبال زنـان را نیز دارد. او که والیبـال را ۱۲ سال پیش در ولایت بغلان آغاز کرده است، از پیشرفت های زنان در این ورزش خبر میدهد و میگوید یکی از عوامل آن، تشویق والدین و خانواده ها از دختران شان در عرصۀ ورزش است.

اما، با وجود این پیشرفت ها، فروزان هادی میگوید که هنوزهم هستند خشونت هایی که بر زنان ورزشکار تحمیل می شوند.

دومین تورنمنت والیبال زنان، بـا هدف مبارزه بـا قاچاق انسان و شناسایی چهره های برتر برای تیم ملی والیبال زنان برگزار شده است.

قرار است که در برخی از ولایت ها نیز با هدف رشد والیبال زنان و این که چگونه به خشونت علیه زنان پایان داد، تورنمنت های مشابهی برپا شوند.

XS
SM
MD
LG