لینک های دسترسی

Breaking News

کشتار غیرنظامیان درقندهار؛ جدی شدن تقاضاهای محکمه عساکر خارجی مجرم


روزنامه کریشن ساینس مانیتور، در شماره دوشنبه دوازدهم ماه مارچ نوشته است در پی گلوله باری یک عسکر ایالات متحده برغیرنظامیان تقاضاها درمیان افغان ها درمورد محاکمه امریکاییان در محکمه افغانستان در صورت ارتکاب جرم رو به رشد است.
به نوشته روزنامه اگر تقاضا برای کشیدگی دوام یابد، امکان بالقوه آسیب رسانیدن جدی یا حتی معکوس ساختن موافقت نامه ستراتژیک درازمدت بین افغانستان وایالات متحده موجود است.
کریشن ساینس مانیتور نوشته است درحادثه ای مثل واقعه کشتار غیرنظامیان در قندهاراینکه چه کسی محاکمه میکند و چه کسی مجازات تعیین می کند، مدت طولانی است که یک نکته جنجال برانگیز درافغانستان بوده است.
روزنامه نظر روح الله ارویا زاده، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را چاپ کرده که گفته است: " مطمئن هستم که حکومت گفتگو با خارجی ها درمورد تعقیب عدلی عساکرخارجی درافغانستان را بعد ازاین حادثه آغاز خواهند کرد. او می گوید حکومت افغانستان به طور جدی به وضعیت کنونی می بیند. درگذشته عساکر خارجی مرتکب جرائمی شدند وحکومت افغانستان آنها را تحت پیگرد عدلی قرار داده نتوانست.
روزنامه از قول اوریا زاده ادامه داده نوشته است که او اکنون باور دارد افغانستان از گذشته آموخته واین بار درمورد حادثه اقدام خواهد کرد.
کریشن ساینس مانیتور نوشته است در افغانستان عساکر ایالات متحده تحت موافقتنامه نظامی، قرار دارند که برطبق آن عساکر ایالات متحده متهم به هرگونه خطایی توسط قانون نظامی ایالات متحده مسوول شناخته می شوند و تعقیب عدلی روی آنها اعمال می شود.
به نوشته روزنامه تاکنون اردوی ایالات متحده به تحویل دهی عساکر مجرم امریکایی برای تعقیب عدلی در محکمه محلی بی میلی نشان داده است.
روزنامه می نویسد ایالات متحده درعراق فصل خزان گذشته روی همین مسئله به بن بست رسید. قانون گذاران عراقی می خواستند عساکر مجرم توسط محکمه محلی محاکمه شود. مقامات امریکایی این شرط را رد کردند و در عوض قوای شان را از عراق خارج کردند.
روزنامه می نویسد اما افغانستان شاید پیچیده تر باشد. درحالی که بسیاری از افغانها خسته از جنگ هستند و از حضور عساکر بین المللی مایوس اند، بسیاری دیگر میخواهند پایگاه های ایالات متحده در کشورشان به حیث یک قوه حائل در برابر مداخلات منطقوی بالقوه باقی بماند.

XS
SM
MD
LG