لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و قزاقستان سه تفاهمنامه امضا می کنند


شماری از وزیران کابینۀ افغانستان نیز رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی می کند.

به سلسلۀ سفرها برای جلب همکاری های منطقه یی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اینبار به قزاقستان سفر کرد.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که آقای غنی در این سفر سه سند را در زمینه های مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و خریداری گندم با مقامهای قزاقستان امضا می کند.

آقای هاشمی در صحبت با صدای امریکا گفت که رئیس جمهور غنی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور وکریم ماسیموف، صدر اعظم قزاقستان دیدار خواهد کرد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که آقای غنی به علاوۀ صحبت با جمعی از تاجران قزاقستان، با محصلان افغان مقیم آن کشور دیدار کرده و در دانشگاه نظربایف هم سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان باربار تاکید کرده است که افغانستان را به تقاطع تجارتی میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا مبدل خواهد کرد. او پیشتر از این به ترکمنستان نیز سفر کرده و یک سلسله موافقتنامه ها را با آن کشور امضا کرده بود.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که آقای غنی را در این سفروزیران خارجه، زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، مشاوران رئیس جمهور در امور اقتصادی و آسیای میانه و وزیر دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث، همراهی می کنند.

XS
SM
MD
LG