لینک های دسترسی

برمک: کنفرانس لندن، بازنگری به کنفرانس توکیو است


ویس برمک وزیر پیشین احیأ و انکشاف دهات افغانستان می گوید حکومت قبلی با وجود کوتاهی هایی که داشته، توانسته است از کمک های جهانی در عرصۀ پیشرفت کشور کار گیرد. مصاحبۀ مکمل با آقای برمک را اینجا تماشا کنید.

XS
SM
MD
LG