لینک های دسترسی

Breaking News

یادبود از دهمین سالگرد مرگ احمد شاه مسعود در کابل


یادبود از دهمین سالگرد مرگ احمد شاه مسعود در کابل

از دهمین سالروز مرگ احمد شاه مسعود، رهبر مقاومت افغانستان، امروز جمعه در کابل یادبود به عمل آمد.

معاون رئیس جمهور افغانستان در همراهی با مقامات دیگر حکومتی، به یادبود از احمد شاه مسعود، در پای بنای یادگاری یی در شهر کابل، اکلیل گل گذاشتند.

مسعود یک فرمانده برجستۀ جهاد و مقاومت بود که در سال های 1980، با عساکر اتحاد شوروی وقت و متحدین آنها در افغانستان، جنگیده بود. وی همچنان رهبری ایتلاف شمال را علیه طالبان، برعهده داشت.

مسعود به تأریخ نهم سپتمبر سال 2001 در نتیجۀ حملۀ انفجاری انتحاریان که خود را خبرنگاران عرب معرفی نموده بود، فقط دو روز قبل از واقعات سپتمبر، کشته شد.

کشته شدن وی، دسیسه یی در ارتباط با واقعات یازدهم سپتمبر در امریکا نگریسته میشود.

احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، امروز در مراسم یادبود گفت، "افتخار" میورزد که افغانها ازین روز یادبود بعمل می آرند.

XS
SM
MD
LG