لینک های دسترسی

افزایش شمارمامورین امریکایی ضد قاچاق در افغانستان


افزایش شمارمامورین امریکایی ضد قاچاق در افغانستان

روزنامه نیویارک تایمز مینویسد، جانت نیپولیتانو، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده بروز شنبه اظهار داشت که دلیل سفر وی به افغانستان ارتقای تعداد مامورین امریکایی ضد قاچاق در آن کشور میباشد تا از خروج پول بصورت غیر قانونی از افغانستان جلوگیری بعمل آید.

نیویارک تایمز میگوید تعداد این مامورین به ۷۷ نفر افزایش خواهد یافت، در حالیکه قبلاً ۲۵ مامور امریکایی در این زمینه در افغانستان وظیفه انجام میدادند.

به نوشته مقاله نیویارک تایمز خانم نیپولیتانو میزان قابل توجهی از پول نقد که شاید به میلیارد ها دالر بالغ گردد، در سالهای اخیر از افغانستان خارج شده است، و یکی از دلایل سفر وی همین بوده است.

روزنامه نیویارک تایمز ادامه میدهد قرار تخمین سفارت امریکا در کابل، روزانه به مقدار ۱۰ میلیون دالرپول نقد از افغانستان به دوبی انتقال داده میشود، که تقریباً همۀ آن از منابع غیر قانونی و فساد اداری بدست میآیند.

مقاله مشعر است گفته میشود که ملیون ها دالر دیگر از طریق سرحدات زمینی و سایر نقاط عبور میکند.

روزنامۀ نیویارک تایمز میگوید افزایش تعداد مامورین ضد قاچاق امریکایی، جهت کمک به انتقال مسئولیت های حفظ سرحدات از نظامیان به کارکنان ملکی میباشد.

به نوشته نیویارک تایمز وزیر امنیت داخلی امریکا میگوید حفاظت از سرحدات بر علاوۀ متوقف نمودن سیر خروج پول از افغانستان، منجر به درآمد مالیاتی برای کشور شده و تجارت مشروع را ترویج میبخشد.

روزنامه تلگرافچاپ بریتانیه در مقاله یی به بررسی یک دهه جنگ در افغانستان پرداخته و میگوید نیرو های بریتانوی تا حال ۳۵۰ تن از عساکر خود را در این جنگ از دست داده اند و تلفات قوای ناتو فقط در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰ عسکر رسید. و با این ارقام تصویر چندان خوشایندی را دریافت نمیداریم. و اما، اگر عمیقاً به اوضاع توجه گردد، شاهد پیشرفت های هم خواهیم بود.

روزنامه تیلگراف می نویسد باوجودی که هدف ستراتیژیک سیاسی، داشتن یک افغانستان با ثبات میباشد که بر منابع خود استوار باشد ولی مبارزه نظامی یک بخش عمده و حتمی در این راستا است، و بدون آن هیچ پیشرفتی میسر نخواهد بود.

این هدف با اقدامات جنرال مک کرستل آغاز و توسط جنرال پیترییس ادامه یافته است، یعنی ساحات را از وجود طالبان پاکسازی نموده و زمینه را برای اعمار یک زندگی بهتر برای مردم فراهم نمایند.

روزنامه تیلگراف مشعر است میگوید با ایجاد اطمینان و اعتماد در بین مردم که والی و ولسوال و دیگر مامورین محلی خدمت گزار آنان میباشد، از نفوذ طالبان و رژیم خفه کننده آنان جلوگیری بعمل می آید و مردم آرام آرام اطمینان حاصل میکنند که در آینده زندگی بهتر و مرفه تری در انتظار شان است.

روزنامه می افزاید و این هدف و آرزومندی برای سال ۲۰۱۱ است. اما روزنامه از خطراتی که در این راه وجود دارندیاد آوری نموده و آنرا زمانی میداند که در نتیجۀ کاهش تعداد عساکر ائتلاف بخاطر دلایل سیاسی، موفقیت های حاصله هم به عقب خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG