لینک های دسترسی

تلویزیون

عضو ولسی جرگه: جلوگیری از رفتن مهاجرین و اصرار بر برگشت شان، توجیه ندارد


بشیر احمد ته ینج، یک عضو ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان در حال حاضر توان کافی ندارد که فشار لازم را بر کشور های غربی وارد آرد تا پناهجویان افغان را پناه دهند. آقای ته ینج افزود که مشکلات امنیتی و اقتصادی بیشتر افغانها را به مهاجرت واداشته است. مصاحبۀ کامل را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG