لینک های دسترسی

Breaking News

اولین سند تحقیقاتی درمورد استخراج معدن حاجی گگ


اولین سند تحقیقاتی درمورد استخراج معدن حاجی گگ

دیدبان شفافیت افغانستان یک تحقیق را در مورد استخراج معدن حاجی گک تهیه نموده است که در آن گفته شده است معدن حاجی گک می تواند به یک منبع پر درآمد، اشتغال زا و انکشاف مبدل گردد، ولی اگر از معدن به صورت مناسب استفاده صورت نگرید، آنگاه پدیده نفرین منابع این بار در مورد حاجی گک رونما خواهد شد.

نجیب الله ضیأ، یک تن از مسؤولین نهاد دیدبان شفافیت که این تحقیق را در طول شش ماه در مورد معدن آهن حاجی گک انجام داده است می گوید.

در تحقیق آن نهاد، از ناحیه خطرات محیطی و سودجویان و جنگ سالاران از جمله تهدایدات، در راستای موفقیت این پروژه به حساب می آید.

نجیب الله ضیأ می گوید ممکن استخراج معادن حاجی گک باعث رقابت های گروهای سیاسی نیز گردد.

وی افزود دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش خویش گفته است دولت افغانستان اراده سیاسی برای شفافیت و مشورت با اجتماعات محلی را در بالاترین سطح قرار داده اما از سوی دیگر پشتیبانی و حمایت مردم شرط اصلی موافقیت می باشد.

اولین سند تحقیقاتی درمورد استخراج معدن حاجی گگ
اولین سند تحقیقاتی درمورد استخراج معدن حاجی گگ

دیدبان شفافیت در چند مورد به وزارت معادن دولت افغانستان و نهادهای تمویل کننده توصیه های را نیز ارایه نموده است.

تهیه و انتشار معیارهای شفاف برای تخصیص قرارداد، ارایه یک نقش نظارتی به جامعه مدنی به همراه ساحه اختیارات در پروسه اعطا قرار داد، کمیسیون بین الوزارتی با ایجاد یک کارخانه ذوب آهن در افغانستان و اداره ملی حفاظت از محیط زیست رهنمود های شفاف را در آن مورد تدارک نماید.

به قول نهاد شفافیت افغانستان بعد از قراردادها جزئیات قرار دادها باید از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار بگیرد، و به مردم در مورد منفعت و خطرات ناشی از استخراج معادن معلومات داده شود.

XS
SM
MD
LG