لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان بر معادن افغانستان چشم دوخته اند


حکومت افغانستان گزارش ملل متحد را تائید می کند که فعالیت‌های غیر قانونی طالبان، به شمول سؤاستفاده از منابع طبیعی افغانستان، در حال افزایش است.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که طالبان در روستاهای دور دست با کاربرد زور و طریقه‌های مختلف پول دریافت می‌کنند.

آقای صدیقی به رادیو آشنا گفت که طالبان از دیرزمانی علاوه بر حملات دهشت افگنی در جرایم سازمان‌یافته دست داشته اند.

در گزارش تیم دیدبانی و تحلیل تعزیرات شورای امنیت ملل متحد آمده است که پیمانه اختطاف، باج‌گیری، قاچاق مواد مخدر و سؤ استفاده از معادن افغانستان توسط طالبان و شبکه‌های جینایی گسترده ‌تر شده است.

سؤاستفاده از معادن افغانستان

گزارش ملل متحد حاکی است که طالبان معادن را در مناطق زیر اداره و یا نفوذ شان به گونۀ غیرقانونی استخراج کرده و مواد آن را در خارج از افغانستان به فروش می رسانند. در ضمن، این گروه از افراد و گروه‌های باج‌گیری می‌کنند به شکل قانونی و یا غیر قانونی در کار استخراج معادن دخیل اند.

به اساس این گزارش، طالبان به نام "فراهم کنندۀ خدمات" از افرادی پول می‌گیرند که در کار بدون جواز استخراج معادن مصروف اند.

در گزارش ملل متحد رقم عمومی درآمد طالبان از ناحیۀ استخراج غیرقانونی معادن ذکر نشده، اما آمده است که فقط در یک ولسوالی بدخشان این گروه سالانه یک میلیون دالر به دست می‌آورد.

گزارش ملل متحد می‌رساند که فعالیت غیرقانونی طالبان در ولایات کابل، لوگر، پکتیکا، بدخشان، هلمند، خوست و زابل صورت می‌گیرد و آنان تلاش دارد دامنۀ اینگونه فعالیت‌ها را به سایر ولایات گسترش دهند.

در گزارش ملل متحد رقم مشخص درآمد غیرقانونی طالبان ذکر نشده و حکومت افغانستان نیز رقم دقیقی ندارد، اما نهادهای غیر دولتی تخمین می‌کنند که این گروه سالانه کم و بیش ۵۰۰ میلیون دالر از فعالیت‌های غیر مشروع به دست می‌آورد که بهره برداری از معادن نیز شامل آن است.

قطع منابع تمویل شورشگری

قطع تمویل فعالیت شورش طالبان از دیر زمانی موضوع مورد بحث بوده است و ملل متحد این گزارش را در حالی نشر می‌کند که شورشگری طالبان در یک سال گذشته با کاهش حضور نیروهای جنگی خارجی در افغانستان شدت گرفته است.

مایکل کوگلمن، پژوهشگر امور آسیای جنوبی در نهاد پژوهشی "ولسن" در واشنگتن می‌گوید که برای محو شورشگری در افغانستان نسبت به هرچیز دیگر، قطع منابع تمویل آن مهم است.

آقای کوگلمن در صحبت با رادیو آشنا گفت که دلیل موجودیت همچو مجراها برای تمویل شورشگری در افغانستان بسیار ساده است و آن اینکه هیچکاری برای جلوگیری آن صورت نمی گیرد.

ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان همراه با حکومت آن کشور تلاش کرد شورش طالبان را در عرصه‌های مختلف توقف دهد. اما باوجود گذشت ۱۳ سال و پایان رسمی مأموریت جنگی امریکا، طالبان نسبت به هروقت دیگر به حیث مانع بزرگ امنیتی برای حکومت مرکزی افغانستان باقی مانده است. تلاش‌های محو آنان نیز با جنگ و یا ادغام شان با مصالحه نتیجۀ چشمگیری نداشته است.

نقش نیروهای بین المللی

پرسش عمده این است که با کاهش حضور قوت‌های خارجی و مسئولیت پذیری بیشتر نیروهای افغان، مبارزه با فعالیت های جرمی و مواد مخدر و شبکه‌های جینایی چگونه پیش خواهد رفت.

علی اکبر قاسمی، عضو شورای ملی افغانستان می‌گوید که کشورهای جامعۀ جهانی در تعهدات شان به افغانستان راسخ و متعهد نبودند و افغانستان را در منجلاب مشکلات شورشگری، دهشت افگنی و فعالیت بیش از حد جرمی شبکۀهای جینایی گذاشته، سربازان شان را بیرون کردند.

این وکیل ولسی جرگه با انتقاد از کارکردهای قوای بین المللی می‌گوید که خارجی‌ها "افغانستان را در چهارراهی قرار دادند که از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته و اکنون فقط افغان‌ها مانده و حل مشکلات."

اما مایکل کوگلمن از نهاد پژوهشی "ولسن" می‌گوید که حضور نظامی خارجی از افغانستان کاهش یافته، اما جامعۀ جهانی همواره پافشاری کرده که افغانستان را ترک نخواهد کرد و کمک های اقتصادی، و تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت.

راه‌های حل پیشنهادی

مبارزه علیه طالبان فعالیت های جرمی آنان و دخالت در تجارت مواد مخدر در افغانستان باوجود تلاش‌های ایالات متحده و کشورهای متحد آن پیروزی چشمگیری نداشته است.

مایکل کوگلمن می‌گوید که بلند رفتن تقاضا در بازارهای فروش مواد مخدر در همسایگی افغانستان و فراتر از آن مبارزه را مغلق‌تر می‌سازد.

اما کوگلمن می‌گوید که جامعۀ جهانی تا هنوز می‌خواهد سرمایه گذاری را در بخش تقویت نهادهای حکومت برای بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون ادامه دهد.

به گفتۀ این کارشناس امریکایی، تداوم چنین تلاش ها این امیدواری را ایجاد می کند که نهادهای انفاذ قانون در افغانستان تقویت شده و جلو فعالیت‌های جرمی طالبان را گیرد.

در گزارش ملل متحد آمده است که طالبان بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، آدم ربایی های شان را افزایش داده و از این مدرک پول هنگفتی به دست آورده اند.

در گزارش شماری از افراد و نهادهای نیز ذکر شده که گروه طالبان را در پول‌شویی کمک می‌کنند و انتقال پول را با کاربرد از سیستم غیررسمی "حواله" ممکن می‌سازند.

در گزارش ملل متحد علاوه بر نام گروه "طالبان" از گروه های دیگر تندرو در افغانستان مانند شبکۀ حقانی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز ذکر شده است.

XS
SM
MD
LG