لینک های دسترسی

ضبط هیروین در میدان هوایی مزار شریف


‫پولیس میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی یک تن را همراه با یک کیلو و هفت صد گرام مواد مخدر نوع(هیروئین) در بلخ بازداشت کرده اند.

‫خان محمد مطمئین فرمانده پولیس میدان هوایی مزارشریف گفت قاچاقبران قصد داشتند این مقدار مواد مخدر را کهدر بکس هایسفری جاسازی کرده بودند به کشور هندوستان قاچاق نمایند.

‫"یک کیلو و هفت صد گرام مواد مخدر نوع هیروئین دستگیر کردیم کهدر داخل بیگ ها بصورت ماهرانه جابجا کردهشده بود و میخواستند به کشور دوست ما هندوستان انتقال بدهند. این مواد را سگ های تعلیمی ما هم نیافتند و ماشین های چک ما هم نیافتند"

‫به گفته فرمانده پولیس میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزارشریف فرد بازداشت شدهاز باشنده ولایت پروان است که قصد انتقال مواد مخدر رابه هند داشت.

‫از آغاز پرواز های مسقیم از مزارشریف به کشور هند این دومین مورد کشف مواد مخدر توسط پولیس این میدان هوایی است.

XS
SM
MD
LG