لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات افغان: نظامیان امریکایی به هشدار ما گوش ندادند!


نیرو های افغان در جلو راه ورودی به پایگاه نظامی ناتو در بگرام

مقامات افغان میگویند پس از وقوع حملۀ انتحاری اخیر در پایگاه بگرام، نظامیان امریکایی اکنون در تشریک معلومات استخباراتی با آنها همکاری میکنند.

دوازده روز قبل، فردی به نام قاری نایب، در داخل پایگاه نظامی ناتو در بگرام حملۀ انتحاری انجام داد که باعث کشته شدن چهار امریکایی، و زخمی شدن شانزده تن گردید. مقامات امنیتی افغان میگویند که استخبارت افغانستان سال قبل، حد اقل دو بار به اردوی امریکا گوشزد کرده بود که یک کارمند پایگاه بگرام ممکن قصد حمله درآنجا را داشته باشد.

مقامات افغان همچنان میگویند که آنان مکرراً از نیرو های غربی خواستار شریک ساختن معلومات راجع به کارمندان افغان در پایگاه بگرام شده بودند تا افراد مظنون را شناسایی کنند، اما این درخواست شان رد شد.

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان گفت که پس از وقوع حملۀ انتحاری مورخ ۲۲ عقرب در داخل پایگاه بگرام، "نیرو های امریکایی حال حاضر شده اند تا معلومات در مورد کارمندان افغان شان را با ما شریک سازند."

ویلیم سالوین یک سخنگوی ناتو میگوید که نیرو های این سازمان، روزانه در مورد تمام عناصر امنیتی، همکاری روزانه دارد تا معلومات دست داشته را باهم شریک سازند. او روابط نیرو های ناتو با شرکای افغان را "قوی" خواند.

در نتیجۀ تحقیقات معلوم شده که عامل حملۀ انتحاری در داخل پایگاه بگرام، نایب، یک جنگجوی سرشناس طالبان بود که سپس تحت یک برنامۀ افراط زدایی، به پروسۀ صلح پیوست و در کار با امریکاییان، نام جعلی "قاری عنایت" را بر خود گذاشت بود.

بسیاری از هشدار های استخباراتی، حقیقت از آب در نمی آیند و این نکته نیز روشن نیست که اگر هماهنگی استخباراتی میان نیرو های افغان و ناتو صورت میگرفت، آیا قصد و نیت حقیقی نایب برملأ میگشت یا خیر.

از زمان وقوع حملۀ انتحاری در بگرام، این پایگاه نظامی تقریباً در حالت محصور قرار داشته و فقط چند کارمند معدود أفغان اجازه یافته اند که در داخل پایگاه به کار ادامه دهند. پولیس میگوید که تخمین میرود از جمله حدود سه هزار کارمند افغان در پایگاه بگرام، فقط دوصد تن شان اجازه یافته اند که دوباره به کارهای شان برگردند.

XS
SM
MD
LG