لینک های دسترسی

فرمان حامد کرزی به نیروهای امنیتی افغان به انجام عملیات شبانه


رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی از نیروهای امنیتی افغان خواسته است تا در هنگام انجام عملیات خاص شبانه از نقض حقوق بشری متهمین جلوگیری کرده حین جستجوی منازل مظنونین مطابق احکام قوانین با اجازه مراجع ذیصلاح عدلی و قضایی صورت بگیرد.

حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان در این فرمان گفته است که هنگام عملیات خاص از انجام اعمالی که باعث هراس و تشویش مردم گردد اجتناب شود.

این فرمان رئیس جمهور افغانستان حاکی است که انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع، تحقیر و سایر اعمال مغایر کرامت انسانی به هرمنظوری که باشد جرم تلقی گردیده و اعترافی که به وسایل مذکور از متهم اخذ گردیده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی شناخته میشود.

دربند چهارم این فرمان تذکرداده شده است که در هنگام اجرای عملیات خاص و تفتیش مسکن به حفاظت اطفال، زنان و سالمندان توجه جدی به عمل آمده از بی احترامی به عبادتگاه ها و اهانت به مقدسات و معتقدات مردم، تماس به مواضع محرم، تخریب وآسیب به اشیا و لوازم خانه و ضبط اشیای بی ارتباط به جرم و اذیت به ساکنین محل جداً پرهیز گردد.

حامد کرزی این حکم را چند روز بعد از امضای توافق نیروهای ناتو و حکومت افغانستان درمورد تحویل دهی مسوولیت انجام عملیات شبانه به قوای افغان صادر کرده است که دقت و توجه جدی بر رعایت حقوق اساسی اتباع، مندرج فصل دوم قانون اساسی افغانستان را مورد تاکید قرار داده است.

XS
SM
MD
LG