لینک های دسترسی

سفر هیئت صلح افغانستان به پاکستان


سفر هیئت صلح افغانستان به پاکستان

یک هیات صلح افغانستان برای حل منازعۀ افغانستان به پاکستان سفر میکند.

قرار است این هیات بریاست برهان الدین ربانی رییس جمهور سابق افغانستان ،با آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان و سایر مقامات بلند رتبۀ پاکستان ملاقات نماید.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان آشتی با آن اعضای طالبان را که خشونت را محکوم کنند پیشنهاد کرده بود اما مذاکرات مقدماتی با آن گروه شورشی به کدام پیشرفتی منتج نشد.

مذاکرات اخیر به میانجیگری مامورین ناتو بعدازآن سقوط نمود که افشا گردید مردیکه ادعا میکرد نمایندۀ طالبان است در حقیقت شخصی بود که پول به وی پرداخته شده بود تا در ملاقاتها با مقامات افغان اشتراک کند .

پاکستان تا سال ۲۰۰۱ از طالبان حمایت میکرد. مامورین پاکستان اذعان میکردند که تماس با بعضی عناصر طالبان را حفظ کرده اند. اما آنها میگویند که از شورش طلبی در افغانستان حمایت نمیکنند.

XS
SM
MD
LG