لینک های دسترسی

آرزومندی کرزی برای سیاست مستقل پاکستان در رابطه به افغانستان


آرزومندی کرزی برای سیاست مستقل پاکستان در رابطه به افغانستان

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ابراز آرزومندی کرده است تا پاکستان در رابطه با افغانستان یک سیاست مستقل را در پیش گیرد.

آقای کرزی در مصاحبه با تلویزیون های محلی در کابل گفته است که پاکستان نباید در روابط خود با افغانستان، از دید هند و ایالات متحده معامله کند.

در بیانیۀ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی گفته است ما در رابطه با پاکستان سیاست مستقل داشته و به آن ادامه می دهیم.

آقای کرزی همچنان نظام ریاستی را بر نظام پارلمان در افغانستان ترجیح داده، گفته است که جهت بهبود عرضۀ خدمات به مردم، برای ده سال دیگر نیز به نظام ریاستی در افغانستان نیاز است.

رئیس جمهور افغانستان در ادامه گفته است که رئیس جمهور آیندۀ افغانستان باید شخص صادق، وطن پرست و مورد اعتماد تمام مردم افغانستان باشد.

به گفتۀ آقای کرزی رهبر آیندۀ افغانستان نباید به هیچ کسی مرتبط باشد و تسلیم خواست های هیچ طرفی نشود.

وی ابراز آمادگی کرد که با چنین رهبری در آینده از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد ورزید.

XS
SM
MD
LG