لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی موسی زی به بهبودی روابط میان کابل و اسلام آباد


آقای موسی زی پیوند طبیعی میان مردم افغانستان و پاکستان را عامل نزدیک شدن شان میخواند.

مقامات، فعالان جامعۀ مدنی، و سیاستمداران افغانستان و پاکستان یک بحث غیررسمی دو روزه را برپا داشتند که چگونه میتوان تنش ها میان دو کشور را کاهش داد، سؤتعبیر ها را حل کرد، و برای ترویج صلح، تأمین امنیت و همکاری منطقوی، اعتماد سازی نمود.

این بحث غیررسمی از سوی مرکز تحقیق و مطالعات امنیتی پاکستان در مشارکت با نهاد همتای افغانی آن، موسسۀ تحقیقاتی دُران، تحت عنوان "فراتر از سرحدات" در اسلام آباد برگزار شد و سفیر افغان و وزیر تجارت پاکستان نیز در مراسم افتتاحیۀ آن سخنرانی کردند.

جانان موسی زی سفیر أفغانستان در اسلام آباد، تأکید ورزید که برای ایجاد فضای اعتماد دو جانبه، تماس های فزاینده بین دو کشور لازم میباشد. وی گفت: "ما باور داریم که جوامع مدنی در أفغانستان و پاکستان، میتوانند در عرصۀ همکاری ها میان دول و میان دو کشور، و همچنان در عرصۀ تحکیم روابط بین أفغانستان و پاکستان، نقش نهایت اساسی و مؤثری را بازی کنند."

از جانب دیگر خُرم دستگیر خان وزیر تجارت پاکستان در این نشست گفت که کشورش برای بازداشتن تندروان از استفادۀ قلمرو پاکستان برای حملات تروریستی، مصمم میباشد. او اظهار امیدواری نمود که اختلاف نظر ها میان دو کشور از بین برود، و افزود که تعهد برای دستیابی به "یک صلح و رفاه مشترک با افغانستان در مقایسه با سال گذشته، محکمتر است".

وزیر تجارت پاکستان بر این نکته نیز تأکید ورزید که باید دست اندرکاران رسانه ها در هردو کشور، سعی کنند فضای صلح و صمیمیت را بین دو طرف ترویج دهند.

با وجود فضای عدم اعتماد میان دو کشور، آقای موسی زی در مورد روابط دو جانبه میان أفغانستان و پاکستان، اظهار خوشبینی نموده و این خوشبینی اش را، بیشتر متکی بر "پیوند طبیعی" میان مردم دو کشور خواند.

این بحث غیررسمی در حالی برگزار شد که تنش ها و عدم اعتماد میان أفغانستان و پاکستان افزایش یافته است. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور أفغانستان سعی کرد با کسب حمایت اسلام آباد، راه مذاکره را با طالبان بگشاید، اما به دنبال نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، سایۀ بی اعتمادی دوباره بر روابط دو کشور مستولی گشت و اکنون تلاش های غیررسمی صورت میگیرد تا بار دیگر اعتماد سازی شود.

XS
SM
MD
LG