لینک های دسترسی

تأثیرات مسدود ماندن راه تورخم بر اقتصاد افغانستان


اتاق تجارت و صنایع افغانستان از بندش راه تورخم اظهار نگرانی کرده و میگوید که پس از بروز درگیری های اخیر میان نیرو های افغان و پاکستانی، تاجران افغان میلیون ها دالر زیانمند شده اند. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان این تأثیرات را در صحبت با صدای امریکا، چنین برشمرد:

XS
SM
MD
LG