لینک های دسترسی

یک توافقنامه ترانزیتی و تجارتی بین پاکستان و افغانستان امضاء شد


یک توافقنامه ترانزیتی و تجارتی بین پاکستان و افغانستان امضاء شد

آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان شام روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ذریعۀ تلفن صحبت نموده و گفت که بین پاکستان و افغانستان یک موافقت نامه ترانزیتی و تجارتی امضا شد.

اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان مشعر است چندی قبل بین دو کشور در مورد امضای یک قرارداد تجارتی و ترانزیتی بعد از مذاکرات طولانی موافقه شد و در این اواخر مسوده آن به امضای حامد کرزی رسیده بود.

در این مکالمه تیلفونی، حامد کرزی، امضای این موافقت نامه بین دو کشور را پیشرفت روابط تجارتی منطقه و یک گام بزرگ در راستای پیشرفت روابط تجارتی بین دو کشور خواند. و امضای این موافقت نامه را به مردم هر دو کشور تبریک گفت.

همچنان رئیس جمهور افغانستان در مورد این قرارداد صادراتی و وارداتی بین دو کشور گفت که این قرارداد برای تجاران افغانستان و پاکستان کار را آسان تر می سازد و یک قدم مهم است.

بر طبق اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان شام روز یکشنبه با برنارد کوچنر، وزیر خارجه فرانسه که غرض اشتراک در کنفرانس در کابل به افغانستان آمده در قصر ریاست جمهوری ملاقات نمود.

در این نشست، دو رهبر در مورد کنفرانس کابل، پروگرام صلح، مبارزه علیه دهشت افگنی و دوام همکاری های دو جانبه و انکشافات صحبت نمودند.

وزیر خارجه فرانسه در مورد عملیه صلح و کنفرانس کابل، ضمن اعلام حمایت کشورش کمک های دراز مدت و همکاری های مردم فرانسه را بمردم و حکومت افغانستان وعده نمود.

حامد کرزی ضمن امتنان از مساعدت و همکاری های فرانسه به افغانستان روی روابط گسترده تر هر دو کشور تاکید نمود.

XS
SM
MD
LG