لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست پاسپورت افغانستان آنلاین شد


حکومت افغانستان برای نخستین‌ بار خدمات آنلاین پاسپورت را امروز (١٢فبروری) افتتاح کرد.

با فعال ‌شدن این سیستم، ظرفیت توزیع پاسپورت از ٢٠٠٠ جلد در یک روز، به ١٠هزار جلد افزایش میابد.

مسؤلین ریاست پاسپورت میگویند که آغاز این روند در تسریع عرضۀ خدمات و کاهش فساد اداری مؤثر خواهد بود.

بر اساس معلومات ریاست پاسپورت، سیتسم آنلاین در یک زمان ظرفیت شش هزار استفاده کننده را دارد و تمام معلومات متقاضیان در یک بانک معلوماتی در کابل ثبت میشود و برای متقاضیان زمان مراجعه را به ریاست تعین میکند.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفته است، تلاش خواهد شد که این سیستم به تمام ولایت و به تمام قونسلگری ها و سفارت خانه ها افغانستان نیز گسترش پیدا کند.

به گفتۀ اقای آریوبی، اخذ گزارش لحظه به لحظه از شعبات پاسپورت، وصل ‌بودن با تذکره الکترونیکی و سرحدات به شمول میدان های هوایی، تنظیم نوبت برای متقاضیان پاسپورت، مصؤنیت سایبری، ساده ساختن طی مراحل اخذ پاسپورت، از دیگر ویژگی‌های این سیستم است.

اما ریاست پاسپورت گفته است که سیستم جدید با بعضی از آزمون ها نیز همراه میباشد.

به گفتۀ مسؤلین این ریاست، استفاده از تذکرهای کاغذی، عدم موجودیت ساختمان معیاری، ضعف نیروی کاری برای مراقبت از سیستم جدید و نبود کارمندان زن در ولایات، آزمون های عمده میباشد.

سیستم درخواست آنلاین پاسپورت در حالی افتتاحشده ‌که ریاست پاسپورت از سال ۱۳۹۱ تا اکنون ۳.۵ میلیون جلد پاسپورت را توزیع کرده و ۲۳ میلیارد و هفت میلیون افغانی را به عواید دولت واریز کرده است.

XS
SM
MD
LG