لینک های دسترسی

سفر صدراعظم پولند به افغانستان


سفر صدراعظم پولند به افغانستان

دونالد توسک صدراعظم پولند به روز پنجشنبه یک روز پس از آن که نیروهای پولندی در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند، وارد افغانستان گردید.

به روز چهارشنبه پنج تن از سربازان پولندی در نتیجه انفجار یک بم در ولایت غزنی کشته شدند.

طالبان مسوولیت کارگذاری این بم را به عهده گرفته اند.

صدراعظم پولند با حضور در پایگاه نیروهای پولندی در غزنی، مراتب تاثر خود را به خانواده های سربازان کشته شده در این رویداد ابراز کرد.

وی این رویداد را بزرگترین تراژیدی در تاریخ ماموریت خارجی پولند توصیف کرد.

پولند دوهزار و پنجصد سرباز در افغانستان که عمدتا در ولایت غزنی مستقر هستند.

XS
SM
MD
LG