لینک های دسترسی

وزارت داخله: پولیس محلی سد راه اعمال تخریبی مخالفین دولت اند


وزارت داخله: پولیس محلی سد راه اعمال تخریبی مخالفین دولت اند

نیروهای آیساف و مسوولین وزارت امور داخله افغانستان گزارشات مبنی بر نفوذ مخالفین دولت در صفوف پولیس محلی را رد کرده گفتند که پولیس محلی نیروی موثری برای سرکوب کردن مخالفین دولت در محلات مربوطه شان می باشند .

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با سخنگوی نیروهای آیساف موثریت این قوا را تایید کرد.

صدیقی گفت "دشمنان نمی توانند در صفوف پولیس ملی راه یابند و یا هم رابطه برقرار سازند، چنین چیزی هیچ امکان ندارد. برعکس پولیس محلی در برابر دشمنان و طالبان، یک نیروی قوی بوده و سد راه تطبیق برنامه های شوم تخریبی مخالفین دولت اند."

جنرال کریستین جاکوبسن سخنگوی نیروهای آیساف درین کنفرانس گفت که نیروهای آیساف مسوولیت تعلیم و تربیه نیروهای پولیس محلی را عهده داراند.

XS
SM
MD
LG