لینک های دسترسی

Breaking News

کاندیدان معترض حکومت را به مسدودی جاده ها تهدید کردند


کاندیدان معترض حکومت را به مسدودی جاده ها تهدید کردند

شماری از کاندیدان معترض خواهان تطبیق و اجرای کامل فیصله محکمه اختصاصی انتخابات ولسی جرگه شده، حکومت را به ریختن به جاده ها و سازماندهی اعتراضات گسترده تهدید کرده اند.

تعدادی از کاندیدان معترض به روز دوشنبه با ترتیب دادن نشست خبری در مرکز مطبوعاتی بین المللی حکومت در وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز داشتند که برای انسداد شاهراه ها وجاده های کشور آمادگی دارند و این کار را به زودی انجام خواهند داد.

داود سلطانزوی یکی از این کاندیدان معترض که به نمایندگی از دیگران درکنفرانس خبری صحبت میکرد گفت برای دستیابی به اهداف و حق مسلم خود که محاکم کشور به ما بازگردانیده اند از هر وسیله و امکانات دست داشته استفاده میکنیم "ما آمادگی مکمل داریم که برای تطبیق حکم محکمه از هر امکان که وجود داشته باشد استفاده کنیم. به خاطری که حق ما توسط محکمه به ما داده شده است وحق العبد را هیچ کس بخشیده نمی تواند. موضوع دوم اینست که ما تمام امکانات را در دست داریم و به زودی آواز حرکتهای ما شنیده خواهد شد."

عبدالشکور واقف حکیمی، کاندید معترض دیگر از ولایت بدخشان، که نامش در جمع ۶۲ تن است و از سوی محکمه اختصاصی پیروز اعلام شده است - با شدت تمام خواستار تطبیق و اجرای حکم و فیصله محکمه بدون کم و کاست گردیده است.

او میگوید که هرگاه در یک مملکت اسلامی حکم محکمه مورد تطبیق قرار نگیرد فلسفه وجودی رئیس جمهور زیر سوال می رود.

آقای واقف گفت "من فکر میکنم تظاهرات سراسری چه در مرکز وچه در ولایات یکی از راههایی است که برای اجرایی ساختن حکم محکمه روی دست گرفته خواهد شد."

کاندیدان معترض در حالی خواستار تطبیق و اجرای فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات شده اند که کمیسیون مستقل انتخابات کشور فیصله نمود هشت کاندید را - که قبلا ناکام اعلام شده بود - به ولسی جرگه راه یافته اند.

XS
SM
MD
LG