لینک های دسترسی

توقف فعالیت های 'تشکیلات محلی محافظت تأسیسات مهم'


توقف فعالیت های 'تشکیلات محلی محافظت تأسیسات مهم'

در جلسه شورای امنیت ملی که به روز یک شنبه تحت ریاست حامد کرزی، رئیس جمهورافغانستان در ارگ برگزار شد، ستر پاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله در رابطه به چگونگی فعالیت سی آی پی(تشکیلات محلی محافظت تاسیسات مهم) در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل و لغمان معلومات ارایه کرد.

وزیر امور داخله در ادامه گفت که با جنرال الن قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان در مورد چگونگی فعالیت سی آی پی صحبت شده و فعالیت آن متوقف شده است.

این اداره در این اواخر از جانب نیروهای ناتو به طور خود سرانه در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل و لغمان ایجاد شده بود که فعالیت های آنان سبب نا رضایتی مردم در آن ولایات گردیده بود.

XS
SM
MD
LG